O nas

/O nas
O nas 2024-03-20T17:43:46+00:00

KRĄG ZDROWIA Sp. z o.o. powstała jako odpowiedź na zagrożenie płynące ze strony uprzedmiotowienia pacjenta i lekarza w tzw. systemie opieki zdrowotnej. Pojedynczy lekarz, pojedynczy gabinet z uwagi na potencjał oddziaływania jest SŁABY. Nie może konkurować ani z instytucjami państwowymi, ani z podmiotami sieciowymi.

Kompleksowa opieka nad pacjentem wymaga stworzenia kręgu placówek, o różnym profilu terapeutycznym, pozwalającym zaspokoić potrzeby pacjenta w zakresie diagnostyki, leczenia i wsparcia działaniami okołomedycznymi.

Chcemy działać w oparciu o adekwatne pojęcia i ich sens: leczenie, pacjent (chory), lekarz, umiejętności leczenia, potrzebujący leczenia i cierpiący zwykle człowiek, łącząc jakość leczenia z instrumentami ekonomicznymi zwiększającymi konkurencyjność prywatnych podmiotów medycznych.

Dlatego należy się łączyć!

POWSTAŁA FIRMA, która swoim funkcjonowaniem połączy pacjentów, proces leczenia oraz lekarzy z wymogami rynku usług medycznych.

Pracujemy w oparciu o następujące zasady: WSPÓŁPRACY wszystkich partnerów, WZAJEMNOŚCI działań, WSPIERANIA ROZWOJU według aspiracji partnerów, uznając potwierdzoną KOMPETENCJĘ zawodową i okazując SZACUNEK.

ZAPRASZAMY do KRĘGU: lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, specjalistów, prywatne podmioty medyczne, prywatne podmioty świadczące usługo około medyczne związane z procesem leczenia i wsparcia pacjenta (np.: diagnostyki, rehabilitacji, dietetyki, psychologii, transportu medycznego itd.).

DOSTARCZAMY darmowy system IT pozwalający na: wyszukanie placówki według specjalności (lekarza), sprawne przekierowanie pacjenta przez lekarza lub rejestrację do partnerskiej placówki, analizę przeprowadzonych poleceń. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie dodatkowych usług zwiększających poziom leczenia i przychodu placówek. Dbamy o korzyści finansowe placówek polecających i polecanych. PACJENT dokonuje ostatecznego wyboru (dogodna lokalizacja, wyróżniona specjalność, itd.).

W imieniu Zarządu Spółki
Dr n. med. Krzysztof Galbas

Zobacz na mapie aktualny wykaz naszych partnerów

lista partnerów
0
Liczba placówek partnerskich
0
Liczba specjalizacji