Loading...
Home 2024-03-20T17:30:05+00:00

Zobacz na mapie aktualny wykaz naszych partnerów

lista partnerów

Koordynacja leczenia rozproszonego

KRĄG ZDROWIA Sp. z o.o. powstała jako odpowiedź na zagrożenie płynące ze strony uprzedmiotowienia pacjenta i lekarza w tzw. systemie opieki zdrowotnej.

Pojedynczy lekarz, pojedynczy gabinet, z uwagi na potencjał oddziaływania, jest SŁABY. Nie może konkurować ani z instytucjami państwowymi, ani z podmiotami sieciowymi.

Kompleksowa opieka nad pacjentem wymaga stworzenia kręgu placówek, o różnym profilu terapeutycznym, pozwalającym zaspokoić potrzeby pacjenta w zakresie diagnostyki, leczenia i wsparcia działaniami okołomedycznymi.

Chcemy działać w oparciu o adekwatne pojęcia i ich sens: leczenie, pacjent (chory), lekarz, umiejętności leczenia, potrzebujący leczenia i cierpiący zwykle człowiek, łącząc jakość leczenia z instrumentami ekonomicznymi zwiększającymi konkurencyjność prywatnych podmiotów medycznych. Dlatego należy się łączyć.

POWSTAŁA FIRMA, która swoim funkcjonowaniem połączy pacjentów, proces leczenia oraz lekarzy z wymogami rynku usług medycznych. Pracujemy w oparciu o następujące zasady: WSPÓŁPRACY wszystkich partnerów, WZAJEMNOŚCI działań, WSPIERANIA ROZWOJU według aspiracji partnerów, uznając potwierdzoną KOMPETENCJĘ zawodową i okazując SZACUNEK.

0
Liczba placówek partnerskich
0
Liczba specjalizacji

ZAPRASZAMY DO KRĘGU:

  • lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • specjalistów,
  • prywatne podmioty medyczne,
  • prywatne podmioty świadczące usługi okołomedyczne związane z procesem leczenia i wsparcia pacjenta (np.: diagnostyki, rehabilitacji, dietetyki, psychologii, transportu medycznego, itd.).

DOSTARCZAMY DARMOWY SYSTEM IT

Nasz system pozwala na:

  • wyszukanie placówki według specjalności (lekarza),
  • sprawne przekierowanie pacjenta przez lekarza lub rejestrację do partnerskiej placówki,
  • analizę przeprowadzonych poleceń.

W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie dodatkowych usług zwiększających poziom leczenia i przychodu placówek. Dbamy o zwiększenie ilości pacjentów placówek polecających i polecanych. PACJENT dokonuje ostatecznego wyboru (dogodna lokalizacja, wyróżniona specjalność, itd.)

Sprawdź naszą wyszukiwarkę lekarzy specjalistów / Spis lekarzy w Polsce

FORMULARZ KONTAKTOWY

Krąg Zdrowia sp. z o.o.
Pl. Armii Poznań 3
63-000 Środa Wielkopolska

Imię (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość